Yazılışının 950.Yılı Anısına
Uluslararası
Kutadgu Bilig
ve
Türk Dünyası Sempozyumu

Kutadgu Bilig, İslami Dönem Türk edebiyatının ilk eseri olarak bilinmektedir. Eser, Yusuf Has Hacib tarafından 1069-1070 yıllarında kaleme alınmıştır. Bilindiği gibi UNESCO’nun 30 Ekim-14 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 39. Genel Konferansında 39 C/15 sayılı belgesi çerçevesinde alınan karar gereğince “Kutadgu Bilig’in Yusuf Has Hacib tarafından Yazılışının 950. Yıl Dönümü” Azerbaycan ve Kazakistan’ın desteğiyle 2019 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri arasına alınmıştır. Bu çerçevede Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak, başta Edebiyat Fakültesi ve diğer fakültelerin de katkılarıyla Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü’nün önderliğinde uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Pek çok eser de olduğu gibi Kutadgu Bilig de Türk dünyasının ortak eserleri arasında gösterilmektedir. Bugün her biri dünyanın farklı coğrafyalarında farklı devlet adları altında yaşayan yaklaşık 250 milyonluk Türk dünyasının hemen tamamı Kutadgu Bilig’den haberdardır. Azerbaycan’dan Kazakistan’a, Özbekistan’dan Çuvaşistan’a kadar olan Türk Cumhuriyetlerinin ders kitaplarında Kutadgu Bilig Türk dilinin en eski belgeleri ve ortak değerleri arasında gösterilmektedir.

Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu ile alanda var olan problemler ve çözüm yolları tartışılırken aynı alandaki araştırmacıların ilk defa bir araya gelerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunması hedeflenmektedir. Sempozyum, Kutadgu Bilig’in yazılış ruhuna paralel olarak yalnızca dil alanındaki çalışmaları değil, Hukuk, İktisat, Kamu Yönetimi, Tarih, Sosyoloji vb. alanlardaki çalışmaları ve araştırmacıları da bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Böylece farklı merkezlerde üretilen bilgilerin bir araya getirilip ilgili çevrelere ulaştırılması hedeflenmiştir.

Burada logoları bulunan bu kurum ve kuruluşlar “Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu” 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Salonunda yapılacak olan sempozyum etkinliğimizi desteklemiş ve sponsorumuz olmuşlardır.

Ulaşım

İletişim

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA

Telefon: +90 (312) 231 73 60
Eposta: sempozyum.kb@hbv.edu.tr