Konular

Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası teması edebiyat, dil, kültür/siyaset bilimi alt başlıkları altında ele alınacaktır.

Bu itibarla, sempozyumda

  1. Kutadgu Bilig ve Karahanlı Dönemi Eserleri 
  2. Tarih Boyunca Türk Dili 
  3. Yaşayan Türk Lehçeleri 
  4. Tarihî ve Yaşayan Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Söz Varlığı 
  5. Kutadgu Bilig ve Kültürel değerler 
  6. Dönemin sosyal hayatı, tarihi ve bugüne yansımaları 
  7. Kutadgu Bilig ve Siyaset Bilimi
  8. Dönemin Hukuk, İktisat, Kamu Yönetimi ve benzeri açıdan değerlendirmesi