Onur Kurulu

Yazılışının 950. Yılı Anısına Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu
(3-5 Ekim 2019 Ankara)

ONUR KURULU

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP TBMM Başkanı

Prof. Dr. Nabi AVCI Eski Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanı

Prof. Dr. Yusuf TEKİN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Öcal OĞUZ UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Dusen KASEİNOV TURKSOY Genel Sekreteri

İbrahim EREN TRT Genel Müdürü

Prof. Dr. Musa YILDIZ Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Serdar ÇAM TİKA Başkanı

Abdullah EREN Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

Prof. Dr. Şeref ATEŞ Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Türk Dil Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Sebahattin BALCI Türkiye Kırgızistan Manas Üniversitesi Rektörü