Sempozyum Sekretaryası

Arş. Gör. Dr. Erkan KARAGÖZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Arş. Gör. Bekir Yavuz PEKACAR Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Arş. Gör. Gökçen BİLGİN AKSOY Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Arş. Gör. Meryem BAŞKURT SABAZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Arş. Gör. Zeynep ASLAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi