Katılım Şartları

 1. Sempozyumun dili, Türkçedir.
   
 2. Bir yazar, en fazla bir bildiri ile katılabilir.*
   
 3. Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.
   
 4. Bildiri sunum süresi 15 dakikadır. Her sunumdan sonra soru – cevap / tartışma için ayrıca 5 dakika süre verilir.
   
 5. En az 250 sözcükten oluşan bildiri özetleri, “Bildiri ve Dekont Gönderimi” sayfamızdaki form doldurularak en geç 25 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderilmelidir. Bildiriler, Kayıt ve Bildiri Gönderim sayfasından “Bildiri ve Dekont Gönderimi” bağlantısı üzerindeki bilgiler ışığında gönderilecektir.
   
 6. Sempozyum sistemine gönderilen bildiri özetleri en az iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden de olumsuz gelen bildiri özetleri kabul edilmez. Hakemlerden biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, üçüncü bir hakemin görüşüne müracaat edilir. Değerlendirilmeye gönderilen bildirilerde yazar(lar)ın isimleri gizli tutulur.
   
 7. Hakem raporları sonucunda başvurusu kabul edilen bildiri sahiplerinin listesi 15 Ağustos 2019 tarihinde sayfamızda ilan edilecektir. Sempozyum kabul yazıları bildiri sahiplerine 25 Eylül 2019 tarihinde gönderilecektir.
   
 8. Sempozyumda sunulan bildirilerin tamamı, 2019 yılı içinde yayımlanacaktır. Bu sebeple kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin, Türkçe ve İngilizce özetleriyle birlikte ve yazım kuralları menüsünde istenen biçimde (MLA), 15 Eylül 2019 tarihine kadar internet sayfamızdaki “Sempozyum Kayıt ve Bildiri ve Dekont Gönderimi” bağlantısı aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.
   
 9. Katılımcılar, ulaşım giderlerini kendileri karşılayacaklardır.
   
 10. Katılımcıların konaklama, yemek, sempozyum çantası ve etkinlik giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır.
   
 11. Sempozyum katılım ücretleri “20 Eylül 2019” tarihine kadar yatırılmalıdır.
   
 12. Sempozyum katılım ücreti, “Bildiri ve Dekont Gönderimi” sayfasında belirtilmiştir. Katılım ücreti, bildiri sahibinin adı belirtilerek yatırılmalıdır.
   

* Bir yazarın birden fazla bildiride adının bulunması Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından benimsenmemektedir. Bu bildirilerin hakemlik süreci olumlu biçimde sonuçlansa dahi bildirilerden biri kabul edilecektir. Çok yazarlı bildirilerin yazarlarından sadece biri katılım ücreti gönderirse bu tür bildiriler de reddedilecektir.