Önemli Tarihler

31 Temmuz 2019Başvuru ve bildiri özetleri gönderimi son tarihi
15 Ağustos 2019Bildiri kabulleri duyuru tarihi
15 Eylül 2019Bildiri tam metinleri gönderme son tarihi
20 Eylül 2019Katılım ücreti yatırma son tarihi
25 Eylül 2019Sempozyum programı ilan tarihi
3-5 Ekim 2019Sempozyum tarihi