Sempozyum Kayıt

Bildiri özetleri sempozyum kuruluna ulaştıktan sonra kör hakem sistemi ile hakemlerce incelenecek kabul edilen bildiriler web sayfasında ilan edildikten sonra bildiri tam metinleri istenecek ve sempozyum katılım ücreti bundan sonra yatırılacaktır.