Sempozyum Programı

 

                                    

       

  SEMPOZYUM PROGRAMI

 

03.10.2019 PERŞEMBE

 

09.30 Kayıt kabul İşlemleri

 

10.00

AÇILIŞ

 
 

 

İTRİ SALONU

 

Açılış ve Protokol Konuşmaları

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU’nun Konuşması

 
  
 

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suna TİMUR AĞILDERE’nin Konuşması

 

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf  TEKİN’in Konuşması

 

Protokol konuşmaları

 

11:00-

AÇILIŞ KONUŞMASI

 

 

12:15-13:30  ÖĞLE YEMEĞİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ 10. KAT EDEBİ KAFE

 

 

 

ITRÎ SALONU (Giriş Katı) 03.10.2019 PERŞEMBE

 

 

Oturum Adı: YUSUF HAS HACİB

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

Bşk.Yard.Araş.Gör. Sümeyra HARMANDA

13:30-13:45

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

Bazı Tarihî Metinlerdeki Çift Hereke ve Harfle Yazma Geleneği Üzerine Bir Değerlendirme

13:45-14:00

Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU

Arş. Gör. Bekir Yavuz PEKACAR

Kutadgu Bilig’de Geçen Organ Adlarının Saha Türkçesindeki Organ Adlarıyla Karşılaştırılması

14:00-14:15

Dr. Mediha MANGIR

Kutadgu Bilig’deki Ünlem Gruplarına Edimbilimsel Bir Bakış

14:15-14:30

Dr. Turan HÜSEYNOVA

Kutadgu Bilig’de Birleşik Cümleler

14:30-14:35

TARTIŞMA

 

14:45-15.00

ARA

 

 

 

Oturum Adı:  Prof. Dr. REŞİT RAHMETÎ ARAT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA

Bşk.Yard. Dok.Öğr. Hatice OĞUZ

15:00-15:15

Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA

Çıkarım Edimi Üzerine

-Kutadgu Bilig Örneğiyle-

 

15:15-15:30

Prof. Dr. Farid HAKİMCAN

Eski Türk Döneminde Karluk ve Harezm Türkçeleri

15:30-15:45

Dr. Öğr. Üy. Veli Savaş YELOK

Abdurrauf Fıtrat ve Kutadgu Bilig Hakkındaki Değerlendirmeleri 

15:45-16:00

Prof. Dr. Fatma AÇIK

Kutadgu Bilig’e Alıntı Sözler Bağlamında Bakış

16:15-16:30

TARTIŞMA

 

AKŞAM YEMEĞİ

 

 

 

 

 

TURKUAZ SALON (-1 Kat) 03.10.2019 PERŞEMBE

 

 

Oturum Adı: PROF. DR. Mehman MUSAOĞLU

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Çetin PEKACAR

Başk. Yardımcısı: Araş.Gör.İbrahim YILMAZ

13:30-13:45

Prof. Dr. M. FATİH KİRİŞÇİOĞLU

Y.L. Öğrencisi Leylâ KARAKURT

Kutadgu Bilig Esasında Yeni Uygur ve Karahanlı Türkçesinin Leksik ve Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi

13:45-14:00

Doç. Dr. Gızılgül ABDULLAYEVA

Yusuf Has Hacibʼin “Kutadgu Bilig”

Abidesi ve Çağdaş Azerbaycan Türkçesinin Söz Varlığında İntegral ve Diferansiyelliğin

Faktoloji Tezahürü

14:00-14:15

Öğr. Gör. Dr. Gülşen MEHERREMOVA

Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinde Alıntı Kelimelerin Fonetik Açıdan Benimsenilmesi

14:15-14:30

Dr. Öğr. Üyesi Elza ALIŞOVA DEMİRDAĞ

Azerbaycan Türkçesinde Bir Sözcük Türü Olarak Qoşma (Goşma) ve Onun Türkiye Türkçesinde Karşılığının Aranması Üzerine

14:30-14:45

TARTIŞMA

 

14:45-15.00

ARA

 

 

Oturum Adı: PROF.DR. MUSTAFA KAFALI

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aygül HACIYEVA

Bşk.Yard. Dr. Işılay IŞIKTAŞ SAVA

15:00-15:15

Doç. Dr. Aygül HACIYEVA

Kutadgu Bilig Eserinde

Tekrarlamaların Lingvo Poetik Özellikleri

15:15-15:30

Doç. Dr.Meşkure YILMAZ

Kutadgu Bilig’e Göre Devlet Adamlarında Liyakat

15:30-15:45

Doç.Dr. Murat CERİTOĞLU

Pallas Sözlüğündeki Kazakça Dilbirimlerinin Ölçünlü Kazakçayla Karşılaştırılması

15:45-16:00

Arş. Gör.Mert Can ERDOĞAN

Kutadgu Bilig’in Osmanlı Siyaset Düşüncesindeki Yansımaları

16:15-16:30

TARTIŞMA

 

AKŞAM YEMEĞİ

 

04.10.2019 CUMA

 

 

Oturum Adı:  BESİM ATALAY

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Dilek ERGÖNENÇ

Bşk.Yard. Araş. Gör. Cuma BOLAT

09.00-09.15

Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ

Y.L. Öğrencisi Mesut KAŞIKÇI

Atebetü’l-Hakâyık’taki Kalıp Sözler

09:15-09:30

 

Doç. Dr.Savaş ŞAHİN

Bir Gramer Kategorisi Olarak Türkmen Türkçesi Gramerlerinde Modal Sözler

09:30-09:45

 

Doç. Dr. Hatıra ABDULLAYEVA

Kars İli Ağızları İle Güney Azerbaycan Ağızlarının Vokal Sisteminde Ses Geçitleri

09:45-10:00

 

Dr. Öğr. Üyesi Nina PETROVICI

Hayvan Uzuvların Gagauz Türklerinin Kültürü İçerisindeki Yeri

10.00-10.15

Dr. Aygün MEHERREMOVA

Ortak Türk Abidesi “Köroğlu” Destanında Antroponimlerle İfade Olunan Hitapların Kullanım Özellikleri

10.15-10.30

TARTIŞMA

 

10.30-10.45

ARA

 

 

Oturum Adı: PROF.DR. ŞÜKRÜ ELÇİN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN

Bşk.Yard.: Dr. Erkan KARAGÖZ

10:45-11:00

Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN

Kutadgu Bilig’de Şikâyet Kavramı

11:00-11:15

 

Doç. Dr. Mehemmed MEMMEDOV

Yusuf Has Hacibʼin “Kutadgu Bilig” Abidesinde Renklerin Sembolik Anlamı

11:15-11.30

 

Doç. Dr. Sevinç GOCAYEVA

Yusuf Has Hacibʼin “Kutadgu Bilig” İsimli Eseri ve

Türk Mitolojik Düşüncesinin Azerbaycan

Edebiyatındaki  İzleri

11:30-11:45

 

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AKYÜZ ÖZTOKMAK

Kutadgu Bilig’de Eskatolojik Bilgiler: İnsanın Ontolojik Kaygısı

11:45-12:00

 

Mag. phil. Dr. Fatma AKAY-TÜRKER

Kutadgu Bilig’in Avusturya/Avrupa Geleneğinde Tanıtımı Ve Etkiler

12:10-12:15

 

TARTIŞMA

 

12:15-13:30

 

YEMEK ARASI

 

 

 

 

12:15-13:30  ÖĞLE YEMEĞİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ 10. KAT EDEBİ KAFE

 

 

 

Oturum Adı: PROF.DR. NECMETTİN HACIEMİNOĞLU

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Leyla KARAHAN

Başk.Yard. Araş.Gör. Tuğba YILMAZ

14:00-14:15

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SARITAŞ

Kutadgu Bilig’in Siyaset ve Sosyal Bilimlerdeki Önemi

14:15-14:30

Doç. Dr. Mehriban ALİZADE

Bağımsızlık Döneminde Çağdaş Azerbaycan Edebî Türkçesinin Leksik Normuna Türkiye Türkçesinin Etkisi

14:30-14:45

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ATABEY

Kutadgu Bilig’deki Bilinç İfadelerinin Kırgız Türkçesindeki Durumu

14:45-15.00

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

Kutadgu Bilig ve Enerjisi Tükenmiş Bir Destan Kahramanı ve Metni: Alp Er Tunga

15.00-15.15

Dr. Öğr. Üyesi Recep TEMEL

Kutadgu Bilig’in Türk Maliye Tarihi Açısından Önemi

15.15-15.30

TARTIŞMA

 

 

 

 

15:30-15:50   KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME OTURUMU:     SARI SALON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRMIZI SALON (-1 Kat)

03.10.2019 PERŞEMBE

 

 

Oturum Adı: PROF.DR. HALİL İNALCIK

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zemfira ŞAHBAZOVA

Bş.Yard.Gülşah TUĞLACI

13:30-13:45

Prof. Dr. Zemfira ŞAHBAZOVA

Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinde Somatik Deyimler

13:45-14:00

Dr. Öğr. Üyesi Soner SAĞLAM

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap SOLAK SAĞLAM

Kutadgu Bilig, Garipname ve Vagzı Azat’ta Hükümdarlığın Temelleri

14:00-14:15

Laura TELGARAYEVA

Tarihî Romanlarda Etno-Medeni Unsurların İşlevleri ve Aktarma Yolları

14:15-14:30

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ÇELİK

Geleneğin Genleri Ve Uzantıları Bağlamında

 Kutadgu Bilig’de Şaire Bakış

 

14:30-14:45

TARTIŞMA

 

14:45-15.00

ARA

 

 

Oturum Adı: DOÇ.DR. ALİ FEHMİ KARAMANLIOĞLU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY

Bşk.Yard. Laura TELGARAYEVA

15:00-15:15

Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY

Kutadgu Bilig’de Tam Yalancı Eş Değer Fiiller: Başkurt Türkçesi İle Bir Karşılaştırma

15:15-15:30

Doç. Dr. Mehriban HÜSEYNOVA

Türkçe Kökenli Özel İsimlerin Lengüistik Analizi

15:30-15:45

Öğr. Gör.Nüşabe ŞAHBAZOVA

Prof. Dr. Elövset Abdullayevʼin Dilcilik Araştırmalarında Türkolojinin Çağdaş Sorunları

15:45-16:00

Arş. Gör. Buket Nur KIRMIZIGÜL

İlk İslâmî Türkçe Metinlerde büte ‘çok’ Zarfı Üzerine

16:15-16:30

TARTIŞMA

 

 

 

AKŞAM YEMEĞİ

 

 

 

 

 

 

04.10.2019 CUMA

 

 

 

Oturum Adı: PROF.DR. SAADET

ÇAĞATAY

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Figen GÜNER DİLEK

Bşk.Yard.. Zeynep ASLAN

 

  

09.00-09.15

Arş. Gör.Zeynep ASLAN

Kazak Hayvan Masallarında İnsan Figürü

09:15-09:30

 

Doç. Dr. Fikret ALİZADE

Türkçenin Tarih Boyunca Dünya Dillerine Etkisi

09:30-09:45

 

Öğr. Gör. SAWSAN ABU HANNOUD

Kutadgu Bilig’deki Arapça Alıntılar Üzerine Bir Anlam Bilimi Çalışması

 

10.00-10.15

Arş. Gör. Dr.Yasin KARADENİZ

Özbek Atasözlerinde Sıfat Fiilli Yapıların Kullanımı

 

10.15-10.30

TARTIŞMA

 

10.30-10.45

ARA

 

 

Oturum Adı: PROF.DR. AHMET HALUK DURSUN

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Zakir AVŞAR

Bşk.Yard. Yavuz PEKACAR

10:45-11:00

Prof.Dr. Zakir AVŞAR

Kutadgu Bilig’de İletişim

11:00-11:15

 

Kemal ŞAMLIOĞLU

Çağlar Ötesi Epistemolojik Bir Problem Olarak Yusuf Has Hacib ve Seyyid Hüseyin Nasr’da Vahiy ve Bilgi Pratiği

 

11:15-11.30

 

Doç.Dr. Adem POLAT

Kutadgu Bilig’in Siyaset Prensipleri Bakımından Çağlar Ötesi Tanıklığı

11:30-11:45

 

Doç. Dr. Muammer SARIKAYA

Kutadgu Bilig’de Zamanı Şikâyet Teması ve Lâmiyetü’l-Arab ve Lâmiyetü’l-Acem ile Karşılaştırması

11:45-12:00

 

Dr. Rasih ERKUL

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Yöntem ve Teknik Uygulamasında Kavram Yanılgılar Üstüne Bir Değerlendirme

12:10-12:15

 

Dr.Yerlan ALASHBAYEV

Kazak Edebiyatında Kissa/Kıssa ve Dili Üzerine Bir İnceleme

12:15-12:30

 

TARTIŞMA

 

12:15-13:30  ÖĞLE YEMEĞİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ 10. KAT EDEBİ KAFE

 

 

 

 

 

Oturum Adı: YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÇÖKTÜ TURAL

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Zühâl YÜKSEL

Bşk.Yard. Bahar TÜRKYILMAZ

14:00-14:15

Prof.Dr. Naciye ATA YILDIZ

Kutadgu Bilig’ten Günümüze Türk Dünyasında Zamandan Şikâyet Şiirleri

14:15-14:30

Doç. Dr.Cüneyt AKIN

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğrencilerinin, Türk Lehçe ve Edebiyatlarına Karşı Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi (Tatar Türkçesi Örneği)

14:30-14:45

Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER

Türkiye’de Yapılan Türk Lehçe Çalışmalarına Dil Birliği Bağlamında Eleştirel Bir Bakış

14:45-15.00

Araş. Gör. Züleyha Hande AKATA

Jean-Baptıste De Fıennes’in Latin Harfli Türkçe-Fransızca Sözlüğü

15.00-15.15

TARTIŞMA

 

14:00-14:15

ARA

 

 

 

 

 

 

 

15:30-15:50   KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME OTURUMU:     SARI SALON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARI SALON (-1 Kat)

 

03.10.2019 PERŞEMBE

 

 

Oturum Adı:  PROF.DR. İBRAHİM KAFESOĞLU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU

Bşk.Yard. Araş.Gör. Emine GÜVEN

13:30-13:45

Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programları ve Kitaplarında Karahanlı Dönemi Eserlerinin ve Kutadgu Bilig’in Kullanımı

13:45-14:00

Doç. Dr. Reyhan HABİBLİ

Türk Lehçelerinde Kosmoantroponimler

14:00-14:15

Doç. Dr. Şebnem Hasanli GARİBOVA

Kutadgu Bilig`in Terminoloji Hazinesi ve Günümüz Azerbaycan Dilinde Kullanım Alanları

14:15-14:30

Arş. Gör.Rıdvan OKUL

Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde “Kulak” ile İlgili Deyimlerin Anlam Özellikleri

14:30-14:45

TARTIŞMA

 

14:45-15.00

ARA

 

 

Oturum Adı: PROF.DR. MEHMET KAPLAN

Oturum Başkanı: Nazım Hikmet POLAT

Bşk.Yard. Merve GÜLCÜ

15:00-15:15

Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT

Edebi Değerler Açısından Kutadgu Bilig

15:15-15:30

Dr. Öğr. Üyesi Zhazira OTYZBAY

Kazak Tarihi Romanlarında Eski Türk

Sosyo-Kültürel Özellikleri Yansıtan Tarihi

Metaforlar

15:30-15:45

Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER,

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BAYRAKTAR

Buket Uzuner’in “Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları Su” Adlı Romanında Kutadgu Bilig’in İzini Sürmek

15:45-16:00

Gulcan IBIRAYKIZI

Uralhan Bökey’in “Şeytan Köprüsü” isimli Eserinin Hermenötik Değerlendirilmesi

16:15-16:30

TARTIŞMA

 

AKŞAM YEMEĞİ

 

 

04.10.2019 CUMA

 

 

Oturum Adı:  DOÇ. DR.ŞAHİN

GÜRSOY

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cafer ŞEN

Bşk.Yard.: Araş.Gör. Erdi ERBEDEN

09.00-09.15

Prof. Dr. Cafer ŞEN

Felsefi Bir Metin Olarak Kutadgu Bilig’de İçkinlik Düzlemi

 

09:15-09:30

 

Doç. Dr. Galibe HACIYEVA

Doç. Dr. Elbrus VELİYEV

“Kutadgu Bilig” de Devlet İdareciliği Stratejisi

 

09:30-09:45

 

Dr. Öğr. Üyesi Kudret ARTIKBAEV

Türk-İslam Kültürünün İnşasına Katkı Veren Bir Eser Olarak Kutadgu Bilig’te Hadis ve Sünnet Kültürü

09:45-10:00

 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÜMÜŞ

Kutadgu Bilig ve Türk Halk Bilimi’de Halk Kavramı

10.00-10.15

Dr. Emine ÇAKIR

Kutadgu Bilig’te ve Günümüz Sözlü Kültür Ortamında “Rüya Yorumlama” Üzerine Bir İnceleme

10.15-10.30

TARTIŞMA

 

10.30-10.45

ARA

 

 

Oturum Adı: PROF.DR.VAHDET KELEŞYILMAZ

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ

Bşk.Yard. Araş.Gör.Nuray TAMİR

10:45-11:00

Öğr.Gör.Dr. Nigar KALKAN

Mutluluk Bilgisi Kutadgu Bilig’de Duygular

11:00-11:15

 

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ

Öğr. Gör. Osman KABADAYI

Türk Dünyası Edebiyatlarında Türk Kurtuluş Savaşı

11:15-11.30

 

Öğretim Görevlisi Taghi SALAHSHOUR

Hasan KOHAL

Greyegoryen Kıpçak Türkçesindeki Hukuk Terimleri Üzerine

 

11:30-11:45

 

Prof.Dr. Serkan ŞEN

Kutadgu Bilig’de Teşrifat Kuralları

11:45-12:00

 

TARTIŞMA

 

12:15-13:30

 

 YEMEK ARASI

 

 

12:15-13:30  ÖĞLE YEMEĞİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ 10. KAT EDEBİ KAFE

 

 

Oturum Adı: PROF.DR. CİHAT ÖZÖNDER

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ruhi ERSOY

Bşk.Yard. Araş.Gör. Gökçen B. AKSOY

14:00-14:15

Dr. Sinan ATEŞ

Çocuklar İçin Kutadgu Bilig

14:15-14:30

Öğr.Fatih AKMAN

Kültür Aktarımında Çocuk Edebiyatının

Önemi ve Kutadgu Bilig

14:30-14:45

Dr. Ferit Salim SANLI

Kutadgu Bilig’in Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasi Hayatındaki İzleri

14:45-15.00

Doç. Dr. Erkan Göksu

Kutadgu Bilig’e Göre Beyliğin İlk Şartı: Asalet

 

15.00-15.15

TARTIŞMA

 

 

 

15:30-15:50   KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME OTURUMU:     SARI SALON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEŞİL SALON (-1 Kat)

03.10.2019 PERŞEMBE

 

 

Oturum Adı: PROF.DR. ALİ BERAT ALPTEKİN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet ÇETİN

Bşk.Yard.: Araş.Gör.Dr. Murat KOÇAK

 

13:30-13:45

Prof.Dr. İsmet ÇETİN

Edebiyat, Tenkid, Toplumsal Dönüşüm ve Siyasetnâmeler: Kutadgu Bilig Örneği

 

  

13:45-14:00

Arş. Gör. Erdi ERBEDEN

Güney Kırgızistan Özbeklerinin Tanıklığında Özbek Türkçesinde “Ekmek” İle İlgili Söz Varlığı

 

14:00-14:15

Arş. Gör. Dr. Gülşah YILMAZ

Kazan Tatar Fıkralarında Zengin Fakir Çatışması

14:15-14:30

Y.L. Öğrencisi Ebru PURTAŞ

 

Uygulamalı Halk Bilimi Açısından Kutadgu Bilig’deki Ziyafet-İktidar İlişkisi

14:30-14:45

TARTIŞMA

 

14:45-15.00

ARA

 

 

Oturum Adı: YRD.DOÇ.DR. HİMMET BİRAY

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ekrem ARIKOĞLU

Bşk.Yard. Tuğba S. AKSOY

15:00-15:15

Doç. Dr.Xhemile ABDİU

Türkçe Dil Birliklerinin Yapısı Üzerine (İsim-Fiil Yapıları Versus Kip)

15:15-15:30

Dr. Yaşar TOKAY

Kutadgu Bilig’de Perifrastik Bir Yapı Unsuru Olarak Bol- Fiilinin Kullanımları

15:30-15:45

Dr. Öğr. Üyesi Abuzer KALYON

Filiz KALYON

Kutadgu Bilig’in Kahire Nüshası ve Mısır Millî Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazma Eserlerin Mahiyetleri

15:45-16:00

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

Arş. Gör. Emine GÜVEN

Orta Türkçeden Hakasça’ya Ses Denklikleri

 

16:15-16:30

TARTIŞMA

 

AKŞAM YEMEĞİ

 

 

 

 

04.10.2019 CUMA

 

Oturum Adı: PROF.DR. ŞERİF

AKTAŞ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nesrin KARACA

Bşk.Yard. Cennet EKİCİ

09.00-09.15

Prof. Dr. Nesrin KARACA

Kutadgu Bilig ve İnsan Felsefesi Temellendirilmesinde Varlık Koşullarından ‘Bilgi’ Fenomeni

 

09:15-09:30

 

Doç. Dr. Aynur MAYEREMOVA

Kutadgu Bilig’de Geçen “Bıçış” Sözcüğü ve Kazak Türklerinde “Jırtıs” Geleneği Üzerine

 

09:30-09:45

 

 Samira MEMMEDOVA

Kutadgu Bilig ve Ümumtürk Edebiyatında Tasavvufi Arketipler Üzerine Araştırma

09:45-10:00

 

Dr. Gulnaz DAVUTOVA

Kazak Destanlarında “At” Motifi

10.00-10.15

Yağmur KARAHASANOĞLU

Kutadgu Bilig’de ‘Siyah’ Kavramı ve Anlamlandırılması

10.15-10.30

TARTIŞMA

 

10.30-10.45

ARA

 

 

Oturum Adı: PROF.DR. MUHARREM ERGİN

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Feyzi ERSOYIZ

Bşk.Yard. Gulnaz DAVUTOVA

10:45-11:00

Prof. Dr. Haluk ERDEM

21. Yüzyılda Kutadgu Bilig’i Yeniden Anlamak

11:00-11:15

 

Doç. Dr. Cemile KINACI

Konargöçer Kültürün Zaman Kavramlarının Kazakçadaki Kullanımı

11:15-11.30

 

Doç. Dr.Selma ELYILDIRIM

Kutadgu Bilig’de Sıkça Kullanılan Sıfatlar Yoluyla Verilen Mesajların Değerlendirilmesi

11:30-11:45

 

Doç. Dr. Spartak KADİU

Türkçeden Arnavutçaya Çevirilerde Zaman-Kip Ve Dönüşüm Sorunları Üzerine

 

11:45-12:00

 

Prof.Dr. Bekir ŞİŞMAN

Kutadgu Bilig’de Devlet Adamı Yetiştirme Modeli

 

12:10-12:15

 

TARTIŞMA

 

12:15-13:30

 

YEMEK ARASI

 

12:15-13:30  ÖĞLE YEMEĞİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ 10. KAT EDEBİ KAFE

 

 

Oturum Adı: PROF.DR. EROL GÜNGÖR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. H. Haluk ERDEM

Bşk.Yard.: Y.L. Öğrencisi Ebru PURTAŞ

 

14:00-14:15

Prof. Dr. H. Haluk ERDEM

21. Yüzyılda Kutadgu Bilig’i Yeniden Anlamak

14:15-14:30

Dr. Öğr. Üyesi Bukatcha

AKİMJAN KYZY

Sovyet Döneminde Kutadgu Bilig Üzerine Yapılan Çalışmalarda Materyalist Yaklaşımın İzleri ve Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Kırgızistan Örneği)

14:30-14:45

Arş. Gör. Dr. Murat KOÇAK

Kutadgu Bilig Ve Eski Ahit’teki Müşterek “Bilgelik” Tasavvuru

14:45-15.00

Y.L. Öğrencisi Fadime BOZTOPRAK

 

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kutadgu Bilig ve Kültürel Değerler Aktarımı

15.00-15.15

TARTIŞMA

 

14:00-14:15

ARA

 

15:30-15:50 KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME OTURUMU:   

SARI SALON

 

 

BİR BAŞKA SEMPOZYUMDA BULUŞMAK DİLEĞİYLE…