Yazım Kuralları

1. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır ve en az 250 sözcükten oluşacak şekilde 11 punto ile yazılmalı ve özetlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir. Sempozyum kaydı, özet, İngilizce özet ve tam metin gönderimi sempozyum sempozyum.kb@hbv.edu.tr adresine gönderilmelidir.

2. Kabul edilen bildirilerin baskıya hazır son şeklinin belirtilen tarihten önce sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bildiri tam metinlerinde İngilizce özet ve anahtar sözcükler de bulunmalıdır. Bildirilerini yüklemeyen katılımcıların çalışması sempozyum yayınında yer almayacaktır.

3. Bildiri metinleri 12 sayfayı geçmemelidir.

4. Bildirilerde kaynak gösterme APA veya MLA atıf yöntemine göre yapılmalıdır. Farklı bir kaynakça sistemi ile hazırlanan bildiriler yayımlanmayacaktır.

5. Bildiri metninin boyutu 20 MB’tan küçük olmalıdır.

6. Bildiriler ve Bildiri Özetleri 11 punto ile Word programında Times New Roman yazı tipinde hazırlanmalıdır.

7. Özel bir yazı tipi kullanılmışsa bu bildirinin sistem sayfasında ilgili açıklama bölümünde belirtilmesi ve sisteme pdf olarak da yüklenmesi gerekmektedir. Bu bildiri sahibinin ayrıca sempozyum sırasında hem .doc, .docx, .rtf (Word) uzantılarından biri ile kaydedilmiş dosyanın hem de .pdf uzantılı dosyanın dijital kopyası bir çıktı ile birlikte sempozyum sekretaryasına teslim edilmelidir.

MLA Kaynak Gösterme Yöntemi

MLA YAZIM KURALLARI ve KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ

Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu’na göndereceği yazının referans sistemi ve kaynakça düzenlemesinde MLA STYLE Manual and Guide to Scholarly Publishing (3. Baskı, 2008) kullanmak isteyen katılımcılar kullanabilirler.