ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

YAZILIŞININ 950. YILI ANISINA ULUSLARARASI

KUTADGU BİLİG VE TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU

(3-5 EKİM 2019 ANKARA/TÜRKİYE)

Sempozyum Bildirileri Kitabı  (Kitabı indirmek için tıklayın)